Sčítání lidu může ovlivnit vývoj ekonomiky

Tagy:  sčítání lidu, čsú, statistiky

Sčítání lidu může ovlivnit vývoj ekonomiky

Dlouho předesílané sčítání lidu už vypuklo. Většina lidí to asi nepřijímá zrovna s nadšením. Vždyť informací, které by je přesvědčily o opaku, moc nedostali. Sčítání lidu ale není tak černobílé, jak se může zdát.

Drahý špás

Asi největším trnem v oku v případě sčítání lidu jsou vysoké náklady. Dle dostupných údajů je počítáno s náklady ve výši 250 korun na osobu. Další informace pak hovoří o 16,8 milionech předvyplněných formulářů a dalších zhruba 1,7 milionu čistých formulářů. Nejhorší je však číslo, které zaznívá v souvislosti s celkovými náklady na sčítání – více než 2,5 miliardy korun.

K čemu by mělo být sčítání lidu dobré

Sčítání lidu by díky komplexnosti mělo podat kvalitní obraz o české společnosti i ekonomice. Získaná data je však nutné také odborně analyzovat a zpracovat vhodnými statistickými metodami. Důležité je jejich včasné použití, jelikož rychle zastarávají, a ochrana před možnou manipulací.

Regionální rozdíly

Ze získaných výsledků je možné udělat si poměrně dobrý obrázek o situaci v jednotlivých regionech. Právě nerovnoměrný rozvoj regionů je problémem naší země. Již jsou částečné snahy o řešení situace, avšak spolehlivá data by měla pomoci identifikovat problematické zóny. Pak je možné snáze alokovat prostředky tam, kde jich je třeba.

Sčítáním ke zvýšení bezpečnosti

Jak se z informací Českého statistického úřadu můžeme dozvědět, získaná data by měla být užitečná také například pro hasiče. Ti by měli informace využít třeba pro sestavování evakuačních plánů. Data by rovněž měla být využita pro navrhování protipovodňových opatření.

Informace pro investory

Ideálně by měly být získané údaje vhodně použity pro získávání investorů. Výsledky sčítání totiž napovědí, kde jsou volné a kvalifikované pracovní síly, které jsou pro řadu investorů klíčem k úspěchu. Zájmem investora by mělo být i obsazení zón s vysokou nezaměstnaností.

Informace pro rozvoj infrastruktury

Jedním ze slabých míst je jistě i infrastruktura. Kvalitní infrastruktura napomáhá rozvoji regionu, z mnoha důvodů. Definice hovoří o tom, že zajišťuje správné fungování ekonomiky. V praxi pak zvyšuje atraktivitu a přístupnost regionu podnikatelům. Oblast má pak větší pravděpodobnost rozvoje.

Školy, školky a domy pro seniory

Další oblastí, kde by se měla data využít, je plánování kapacit školek, školských zařízení a domů pro seniory. Co se týče oblasti vzdělání, důležité je také adekvátní oborové zaměření, které přiblíží absolventy trhu práce.

Článek Sčítání lidu může ovlivnit vývoj ekonomiky byl publikován 7. dubna 2011 v 23.30 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...