Význam mediace v obchodních záležitostech

Význam mediace v obchodních záležitostech

Mediace je jedna z forem alternativního řešení sporů, ve smyslu alternativy ke klasickému  soudnímu řízení. V současnosti je její obliba na vzestupu v různých typech litigace, ať už v rodinném právu, v mezinárodních organizacích nebo při řešení sporů z mezinárodních investičních projektů nebo jiných sporů z mezinárodních obchodních transakcí. Rostoucí trend počtu případů řešených mediací můžeme zaznamenat i v České republice. Kvalifikovaným mediátorem se může stát jen osoba s odpovídajícím vzděláním a zkušenostmi, která složí zkoušku mediátora (získá titul LL.M. v příslušném oboru) a je zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Mnoho mediátorů vykonává současně advokátní praxi a využívá tak zkušeností s jednání s klienty, ale není to nutná podmínka.

Poklidné řešení sporů

Cílem mediace je využití služeb zprostředkování zkušeného a schopného mediátora k tomu, aby se zlepšila komunikace s druhou stranou. Dalším cílem je pak hledání vzájemného porozumění, možnosti kompromisu a nastavení fungování vzájemných vztahů v budoucnu. Soudní řízení je v každé své podobě sporem, sporem mezi žalobcem a žalovaným. Nad nimi stojí soudce, představitel veřejné moci, který autoritativně určí vítěze a poraženého. Cílem mediace však je pokud možno co nejblíže se přiblížit situaci, kdy vyhrály obě strany a každá vnímá výsledek pozitivně. Není to jednoduché, ale může to být výhodné s ohledem na další vývoj vzájemných obchodních vztahů.

Ne vše se řeší pouze soudně

Mediace je ve své podstatě dobrovolná. Pokud druhou stranu nepřesvědčíte o tom, že má cenu pokusit se o řešení sporu s Vámi cestou mediace, pak se s tím nedá nic dělat. Museli byste zvolit klasickou cestu podání soudní žaloby. Zde jsou na místě vytříbené komunikační a psychologické dovednosti.

Pokud se Vám podaří projít jednáním za účasti a zprostředkování mediátora takovým způsobem, který povede k dosažení dohody s druhou stranou, výstupem je tzv. mediační dohoda. Mějte na paměti, že mediační dohoda je sama o sobě nezávazná na rozdíl od rozsudku soudu jako aktu aplikace práva orgánem veřejné moci. Můžete ji učinit závaznou tím, že ji pojmete do smluvního ujednání mezi stranami, nebo si o ní necháte sepsat notářský záznam se svolením k vykonatelnosti. Rostoucí obliba mediace nicméně ukazuje, že praxe si s tímto nedostatkem umí poradit, a v České republice je poměrně dost velice zkušených mediátorů s kvalitním vzděláním a odpovídající praxí.

Článek Význam mediace v obchodních záležitostech byl publikován 25. října 2017 v 20.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...